top of page
​Om kunstneren

Wild at art er initiert og drives av kunstneren Ann-Cathrin Hertling

Ann-Cathrin Hertling er en sjanger-frigjort kunstner, som skaper levende kunstprosjekter med fokus på handling. Hun har diplom ved kunstakademiet i Bergen med en stor produksjon bak seg, hvor langsiktig samarbeid er kjernen. I samarbeid med andre etterstreber hun å skape nye sosiale omgangsformer og tilstander. 

 

Hun arbeider i punktet mellom kunst og virkelighet, der grensen mellom kunst og liv er potent og ustabil. I samarbeid med ulike miljøer undersøker hun hvordan private og offentlige institusjoner påvirker og former livene våre. Disse sosiale kunstprosjektene tar form som ulike situasjoner, tilstander og mulighetsrom som utfordrer våre identiteter, konvensjoner og regler for adferd og norm. De oppstår i ulike private og offentlige rom, de er alltid eksperimentelle og inviterer til nye måter å være sammen på. 

”Hertling skaper rom hvor folk opplever nye og ukjente forhold til seg selv og sine omgivelser; sosiale situasjoner som gir anledning til nye refleksjoner og som tilbyr nye måter å være på”

Hun har blant annet samarbeidet med mennesker på et aldershjem, et landsfengsel, andre kunstnere, aktivister og et gospelkor. Hun lar samarbeidet utvikle seg over tid, slik at tiden blir en verdi og viktig kvalitet i prosjektene. Hun ser ikke på kunsten som en adskilt del av samfunnet, men som en del av den:

”I stedet for å stå som kunstner på sidelinjen å kommentere, har jeg tatt et bevist valg i å initiere nye situasjoner, møter og rom, hvor relasjonen, deltagelsen, handlingen, opplevelsen og den direkte erfaringen er viktig, fordi den skaper nye fortellinger og virkeligheter mellom oss”

Hun har deltatt i en rekke internasjonale, nasjonale og lokale prosjekter. Hun var en av initiativtakerne og driverne bak Marienborg Prosjektrom i 5 år, Frederic Chance Museum of Coincidence, The Pillar Foundation og Miracle Ministry. Hun har også arbeidet som kuraterende kunstner i Marienborg, Unge Kunstneres Samfund, Trondheim Open og Trøndelag Senter for Samtidskunst. Nå arbeider hun med det nyutviklete situasjonsselskapet Wild at Art, som produserer unntakstilstander og mulighetsrom. Camp Zero var den første produksjonen.

 

Mellom 2013-15 var hun gjestekunstner hos vokal impro ensemble Trondheim Voices, hvor de brukte Wild at Art sin arbeidsmetode i møte med deres utrykk, for å undersøke og produsere nye rom og forutsetninger for livet, musikken og kunsten. I samarbeid med kunstnerisk leder Siri Gjære, skapte de flere kritikerroste totalkunstverk. Hertling og Gjære arbeider nå videre med flere store stedsspesifikke bestillingsverk. Langvarige totalkunstverk, hvor kunsten hverken er en konsert eller en forestilling, men en tilstand.

 

Hun er også den ene parten i kunstnerduoen Hertling & Andreassen, som med sitt langvarige kunstprosjektet We are here for a good time ( not a long time ) arbeider med sårbarheten i byutviklingsprosesser. 

 

Lenker

bottom of page