top of page

Om Wild at art

Hva skjer når vi tilpasser oss og slutter å eksperimentere? Hvilke fortellinger, erfaringer og opplevelser blir vi frarøvet? Hvilke rom, tilstander og virkeligheter undergraves og forsvinner?

 

Kan kunst være unntakstilstander og kollektive mulighetsrom? 

Wild at Art er en kunstnerisk strategi og holdning, tverrestetisk arbeidsplattform, metode og samarbeidspraksis , som tillater kunstnere å undersøke og produsere nye rom og forutsetninger for livet og kunsten.

Vi har et ønske om å skape møter mellom mennesker som produserer nye bilder, opplevelser og erfaringer, fortellinger, tilstander og virkeligheter. Vi etterstreber en vilje til risiko; ved å risikere kan vi oppleve noe nytt og gjøre det levende livet mere levende, for oss selv og de som deltar. Sammen skaper vi unntakstilstander og mulighetsrom, som utfordrer våre tillærte og faste identiteter, regler for adferd og norm.​ Gjennom å etterstrebe det ustabile, udefinerbare og potensialet i unntakstilstanden, kan det ikke- opplevde oppstå. 

Slik kan vi finne nye måter å være sammen på.

 

 

 

bottom of page